AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
पाने पिवळी पडणे आणि गुंडाळली जाणे
पाने पिवळी पडणे आणि गुंडाळली जाणे
दुय्यम लक्षणे- पाने पिवळी पडणे; पाने गुंडाळणे; खालची पाने काळी पडणे. उपाय: पिवळा चिकट सापळा वापरा.
या समस्येचे उपाय