पानांवर छोटी छिद्रे
पानांवर छोटी छिद्रे
दुय्यम लक्षणे- नवीन पानावर समांतर भोके ; डेड हार्ट तयार होतेउपाय: कामगंध सापळा वापरा.