क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
पानांवर छोटी छिद्रे
दुय्यम लक्षणे- नवीन पानावर समांतर भोके ; डेड हार्ट तयार होतेउपाय: कामगंध सापळा वापरा.