क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
सर्व अन्नद्रव्ये
अन्नद्रव्याच्या सामान्य समस्या- कमी वाढ; पिवळेपणा; कमी फुलोरा; बियांचा छोटा आकार
या समस्येचे उपाय