सर्वसाधारण पिवळेपणा
सर्वसाधारण पिवळेपणा
संरक्षणातील सामान्य समस्या- माव्याचा प्रादुर्भाव; वाळवीचा प्रादुर्भाव आणि तांबेरा