क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
शेंडा वाळणे
दुय्यम लक्षणे-शेंडा पिवळा पडणे; नवीन पानावर आणि खोडावर भोके; डेड हार्ट तयार होते; संपूर्ण रोप पिवळे पडणे आणि भोकातून खोडावर स्त्राव होणे.