क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
रस शोषणारी कीड दिसते
दुय्यम लक्षणे- पाने खालच्या बाजूला गुंडाळणे . उपाय- इमिडाक्लोप्रीड 200 एसएल; थायोमेथोक्साम; अॅसेटामाप्रीड 20% एसपी
या समस्येचे उपाय