पानावर लाल तपकिरी डाग
पानावर लाल तपकिरी डाग
दुय्यम लक्षणे- पानांवर मोठ्या प्रमाणात छोटे लाल डाग आणि संपूर्ण पान लाल दिसते
या समस्येचे उपाय