करपा
करपा
दुय्यम लक्षणे - लहान रोपांवर लालसर तपकिरी अंडाकृति डाग चमकदार पिवळ्या काठांसहित दिसून येतात. गंभीर प्रादुर्भाव झाल्यास पाने वाळतात.
या समस्येचे उपाय