AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
पाने गुंडाळणे, कपाप्रमाणे होणे आणि पिवळी पडणे
पाने गुंडाळणे, कपाप्रमाणे होणे आणि पिवळी पडणे
दुय्यम लक्षणे - कीड पेशींमधील अन्नरस शोषते. पाने पिवळी पडणे आणि आतल्या बाजूला गुंडाळणे दिसून येते.उपाय: नायट्रोजनयुक्त खतांचा अतिरिक्त वापर टाळा