AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
पानावर डाग
पानावर डाग
दुय्यम लक्षणे - या रोगाचे काळे डाग पानांवर; देठावर व खोडावर दिसतात.