क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
पानावर डाग
दुय्यम लक्षणे - या रोगाचे काळे डाग पानांवर; देठावर व खोडावर दिसतात.