AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
तपकिरी ठिपके
तपकिरी ठिपके
दुय्यम लक्षणे- पानांवर गडद तपकिरी; गोल ते अनियमित ठिपके दिसतात. पाणी शोषलेले ठिपके नंतर राखाडी ते गडद तपकिरी रंगाचे होतात.