सर्व संरक्षण
सर्व संरक्षण
चौकोनी ठिपक्यांचा पतंग; अळीचा प्रादुर्भाव; काळी सड; मावा किडीचा प्रादुर्भाव; फुलकिड्यांचा प्रादुर्भाव
या समस्येचे उपाय