रोपाची कमी वाढ
रोपाची कमी वाढ
पुढील गोष्टींसाठी- रोपांची चांगली वाढ; चांगला गड्डा तयार होणे