क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
रोपाची कमी वाढ
पुढील गोष्टींसाठी- रोपांची चांगली वाढ; चांगला गड्डा तयार होणे