AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
रस शोषणारी कीड दिसते
रस शोषणारी कीड दिसते
दुय्यम लक्षणे- पानांची खालची बाजू खाते आणि गड्ड्याचा मधला भाग खाते; बुरशीच्या वाढीबरोबर चिकट स्त्राव स्त्रवतो
या समस्येचे उपाय