AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
पाने कपाप्रमाणे होणे आणि गुंडाळली जाणे
पाने कपाप्रमाणे होणे आणि गुंडाळली जाणे
दुय्यम लक्षणे – पानांवर डाग पडणे; पानावर चंदेरी पट्टे. उपाय: निळ्या चिकट सापळ्यांचा वापर
या समस्येचे उपाय