क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
पाने कपाप्रमाणे होणे आणि गुंडाळली जाणे
दुय्यम लक्षणे – पानांवर डाग पडणे; पानावर चंदेरी पट्टे. उपाय: निळ्या चिकट सापळ्यांचा वापर