अळीचा प्रादुर्भाव
दुय्यम लक्षणे - पानांचा सांगाडा उरणे; फक्त शीरा दिसतात. उपाय: पीक फेरपालट आणि उन्हाळ्यात नांगरट याची शिफारस करण्यात आली आहे