सर्व संरक्षण
सर्व संरक्षण
चौकोनी ठिपक्यांचा पतंग; अळीचा प्रादुर्भाव; काळी सड; मावा किडीचा प्रादुर्भाव; व्हिप टेल; तपकिरी होणे