रोपाची कमी वाढ
रोपाची कमी वाढ
पुढील गोष्टींसाठी- पानांची चांगली वाढ; चांगला गड्डा तयार होणे
या समस्येचे उपाय