भिजकट निस्तेज दिसणे
भिजकट निस्तेज दिसणे
कारण- मोलीब्डेनमची कमतरता; दुय्यम लक्षण- पानांवर हरीतरोग- नंतर पाने पांढरी पडतात; गड्ड्याची कमी वाढ; उपाय- सोडीयम मोलीब्डेट मातीमध्ये मिसळा
या समस्येचे उपाय