सर्व अन्नद्रव्ये
सर्व अन्नद्रव्ये
पिवळे पडणे; लहान आकार;फांद्या खाली झुकणे