AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
पिवळी होणे आणि मरणे
पिवळी होणे आणि मरणे
हिरव्या खोडावरील पाने पिवळे पडणे किंवा करपणे; पिवळे पडणे; टोकाच्या बाजूला गाठी आणि अंतर्गाठींचे मलूल पडणे; डहाळ्या करपणे त्यांची पाने गळणे; झाडाची शेंडे मरतात;
या समस्येचे उपाय