क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
पिवळी होणे आणि मरणे
हिरव्या खोडावरील पाने पिवळे पडणे किंवा करपणे; पिवळे पडणे; टोकाच्या बाजूला गाठी आणि अंतर्गाठींचे मलूल पडणे; डहाळ्या करपणे त्यांची पाने गळणे; झाडाची शेंडे मरतात;
या समस्येचे उपाय