पाने पिवळी पडणे आणि वाळणे
युरेडोस्पोर्सच्या पावडरीसारखे पानांच्या खालील पृष्ठभागावर पिवळे ते नारिंगी ठिपके
या समस्येचे उपाय