पांढरा मेणासारखा थर
मीलीबग्ज हे टोके; स्पाइक्स; बेरी; कोवळ्या शाखा; पाने आणि मुळे यांवर घाला घालतात ज्याने रोपे कमकुवत होऊन पिकांचे नुकसान होते;
या समस्येचे उपाय