खालची पाने पिवळी पडणे
सामान्यपणे पिवळे पडणे; खुरटी वाढ; पाने गळणे;
या समस्येचे उपाय