क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
खालची पाने पिवळी पडणे
सामान्यपणे पिवळे पडणे; खुरटी वाढ; पाने गळणे;
या समस्येचे उपाय