AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
अनियमित भेगा
अनियमित भेगा
संसर्ग झालेली रोपे खोडा भोवती बाह्य रांगांना दर्शवतात; प्रभावित रोपे पिवळी पडणे आणि पाने गळणे दाखवितात;