पिवळे-तपकिरी ठिपके
दुय्यम लक्षणे- पिवळे-तपकिरी ठिपके ; पाने वाळणे आणि मरणे. उपाय: वेळेवर सिंचन करा