पान पिवळी पडणे आणि गुंडाळणे
पान पिवळी पडणे आणि गुंडाळणे
दुय्यम लक्षणे- पाने पिवळी पडणे; पाने गुंडाळणे; पानांचा आकार कमी होणे. रस शोषणाऱ्या किडीमुळे पसरतो. रस शोषणाऱ्या किडीचे नियंत्रण
या समस्येचे उपाय