पाने पिवळी पडणे आणि गुंडाळली जाणे
दुय्यम लक्षणे- पाने पिवळी होणे; पाने गुंडाळणे; पानांचा आकार कमी होणे रस शोषक अळीमुळे प्रसार रस शोषक अळीचे नियंत्रण