पाने कपाप्रमाणे होणे आणि गुंडाळली जाणे
दुय्यम लक्षणे- पाने पिवळी होणे; पाने गुंडाळणे; तुडतुड्यांचा प्रादुर्भाव. उपाय: N-खतांची शिफारस केलेली मात्रा वापरा
या समस्येचे उपाय