अळीचा प्रादुर्भाव
दुय्यम लक्षणे- खाल्लेल्या भागात गोड द्रव्य असते; अविकसित फळे. उपाय: सापळा वापरा
या समस्येचे उपाय