सर्व संरक्षण
संरक्षणातील सामान्य समस्या – नाग अळी; तुडतुडे;मावा कीड;फुलकिडे;पांढरी माशी; पिठ्या ढेकूण; गुलाबी बोंड अळी; रासायनिक जखमा ; पानावर ठिपके
या समस्येचे उपाय
बॅमिरॉन (डायफेंथियुरॉन 50% डब्ल्यूपी ) 250 ग्रॅम
₹550₹800
धानुका अरेवा - 250 ग्रॅम
₹339₹467
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 60 मिली
₹850₹1097
युपीएल- उलाला - 30 ग्रॅम
₹299₹405
रीमॉन (नोव्हाल्युरॉन 10 % इसी) 250 मिली
₹1000₹1056
धानुका - पेजर (250 ग्रॅम)
₹590₹801
धानुका - पेजर (250 ग्रॅम)
₹590₹876
युपीएल- उलाला - 60 ग्रॅम
₹579₹780
टाटा माणिक (100 ग्रॅम)
₹195₹205
अरेवा 25% डब्लूजी (थायमेथॉक्साम 25% डब्लूजी)250 ग्रॅम
₹339₹467
युपीएल- उलाला - 150 ग्रॅम
₹1347₹1713
युपीएल- उलाला - 30 ग्रॅम
₹299₹405
टोकन ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 50 ग्रॅम
₹400₹452
बॅमिरॉन (डायफेंथियुरॉन 50% डब्ल्यूपी ) 500 ग्रॅम
₹1050₹1225
टाटा माणिक (100 ग्रॅम)
₹195₹235
धानुका - पेजर (500 ग्रॅम)
₹1050₹1505
टाटा टाकुमी (100 ग्रॅम)
₹775₹845
रीमॉन (नोव्हाल्युरॉन 10 % इसी) 100 मिली
₹400₹406
टाटा माणिक (100 ग्रॅम)
₹195₹235
टाटा टाकुमी (100 ग्रॅम)
₹614₹1071
अरेवा 25% डब्लूजी (थायमेथॉक्साम 25% डब्लूजी) 1 किग्रॅ
₹1099₹1601
धानुका अरेवा - 100 ग्रॅम
₹159₹216
बारिक्स मॅजिक स्टीकर - पिवळे शीट
₹220₹225
बारिक्स मॅजिक स्टीकर क्रोमातिक सापळा- निळे शीट
₹220₹225
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 30 मिली
₹450₹579
डाऊ डेलिगेट (स्पिनेटोराम 11.7% SC) 100 मि.ली.
₹1099₹1355
युपीएल- उलाला - 60 ग्रॅम
₹579₹780
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 100 ग्रॅम
₹339₹551
युपीएल- उलाला - 30 ग्रॅम
₹299₹405
युपीएल -लान्सर गोल्ड - 500 ग्रॅम
₹432₹523