क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
सर्व संरक्षण
संरक्षणातील सामान्य समस्या – नाग अळी; तुडतुडे;मावा कीड;फुलकिडे;पांढरी माशी; पिठ्या ढेकूण; गुलाबी बोंड अळी; रासायनिक जखमा ; पानावर ठिपके
या समस्येचे उपाय
रीमॉन (नोव्हाल्युरॉन 10 % इसी) 100 मिली
₹400₹406
रीमॉन (नोव्हाल्युरॉन 10 % इसी) 250 मिली
₹1000₹1056
धनुका - अरेवा 500 ग्रॅम
₹609₹885
बॅमिरॉन (डायफेंथियुरॉन 50% डब्ल्यूपी ) 500 ग्रॅम
₹1050₹1225
पेजर (डायफेन्थ्यूरॉन 50% डब्लूपी) 1 किलो
₹2000₹2905
रीमॉन (नोव्हाल्युरॉन 10 % इसी) 100 मिली
₹400₹406
टोकन 20 एसजी ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 50 ग्रॅम
₹400₹452
डाऊ सक्सेस (स्पिनोसॅड 2.5% SC) 500 मि.ली.
₹900₹1000
युपीएल- उलाला (150 ग्रॅम)
₹1397₹1935
डाऊ डेलिगेट (स्पिनेटोराम 11.7% SC) 100 मि.ली.
₹1175₹1227
धानुका - पेजर - 500 ग्रॅम
₹1050₹1505
धानुका - पेजर (500 ग्रॅम)
₹1100₹1505
रीमॉन (नोव्हाल्युरॉन 10 % इसी) 250 मिली
₹1000₹1056
धानुका - पेजर - 250 ग्रॅम
₹590₹801
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 150 मिली
₹2000₹2710
धानुका - अरेवा - 250 ग्रॅम
₹339₹467
युपीएल- उलाला (60 ग्रॅम)
₹579₹780
टाकुमी (100 ग्रॅम)
₹775₹1020
युपीएल- उलाला - 30 ग्रॅम
₹299₹405
युपीएल- उलाला (150 ग्रॅम)
₹1397₹1713
टाकुमी (100 ग्रॅम)
₹775₹845
डाऊ डेलिगेट (स्पिनेटोराम 11.7% SC) 100 मि.ली.
₹1175₹1227
धानुका - अरेवा - 500 ग्रॅम
₹609₹885
धनुका - अरेवा - 1 किग्रॅ
₹1099₹1601
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 100 ग्रॅम
₹329₹551
बॅमिरॉन (डायफेंथियुरॉन 50% डब्ल्यूपी ) 250 ग्रॅम
₹550₹800
बारिक्स मॅजिक स्टीकर क्रोमातिक सापळा- पिवळे शीट
₹220₹225
युपीएल -लान्सर गोल्ड - 500 ग्रॅम
₹432₹523
माणिक (100 ग्रॅम)
₹195₹205
धानुका अरेवा - 250 ग्रॅम
₹339₹467
धानुका- अरेवा - 100 ग्रॅम
₹159₹216
धानुका - पेजर - 250 ग्रॅम
₹590₹801
युपीएल- उलाला - 60 मिली
₹579₹780
युपीएल - उलाला - 30 ग्रॅम
₹299₹405
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 60 मिली
₹850₹1097
टोकन 20 एसजी ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 50 ग्रॅम
₹400₹452
माणिक (100 ग्रॅम)
₹195₹235
धानुका - अरेवा - 250 ग्रॅम
₹339₹467
बारिक्स मॅजिक स्टीकर क्रोमातिक सापळा- निळे शीट
₹220₹225
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 100 ग्रॅम
₹329₹551
टाटा माणिक (अॅसेटामिप्रीड 20% SP) (100 ग्रॅम)
₹195₹235
युपीएल- उलाला - 30 मिली
₹299₹405
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 30 मिली
₹450₹579
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 100 ग्रॅम
₹325₹551