AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
फूलगळ
फूलगळ
दुय्यम लक्षणे-रोपावरून मोठ्या प्रमाणात फूल गळ अल्फा नेप्थाईल अॅसेटीक अॅसिड 4.5 एसएल; नायट्रोबेन्झिन@४.५मिली/प्रती लिटर पाणी
या समस्येचे उपाय