क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
फूलगळ
दुय्यम लक्षणे-रोपावरून मोठ्या प्रमाणात फूल गळ अल्फा नेप्थाईल अॅसेटीक अॅसिड 4.5 एसएल; नायट्रोबेन्झिन@४.५मिली/प्रती लिटर पाणी
या समस्येचे उपाय