फूलगळ
फूलगळ
दुय्यम लक्षणे-रोपावरून मोठ्या प्रमाणात फूल गळ अल्फा नेप्थाईल अॅसेटीक अॅसिड 4.5 एसएल; नायट्रोबेन्झिन
या समस्येचे उपाय