पिवळी होणे आणि मरणे
पिवळी होणे आणि मरणे
दुय्यम लक्षणे- पानगळ किंवा मर यामुळे सर्व पाने जाऊन केवळ शेतात खोडे उरतात. उपाय- मका किंवा गहू अशी पिके घेऊन पीक फेरपालट करा.