AgroStar
पाने पिवळी पडणे आणि गुंडाळली जाणे
पाने पिवळी पडणे आणि गुंडाळली जाणे
दुय्यम लक्षणे- वरच्या बाजूने गुंडाळणे आणि पिवळे पडणे ; रोपाचा जोमदारपणा कमी होणे. उपाय- पिवळ्या रंगीत चिकट सापळ्यांचा वापर
या समस्येचे उपाय