AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
पाने गुंडाळली जाणे
पाने गुंडाळली जाणे
पानांचे गुंडाळली जाणे, काळ्या पडलेल्या शिरा, शिरा फुगतात आणि पानांच्या खालच्या बाजूस वारंवार कप-आकाराची रचना तयार होते.
या समस्येचे उपाय