क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
पाने गुंडाळणे, कपाप्रमाणे होणे आणि पिवळी पडणे
दुय्यम लक्षणे – खालच्या बाजूला गुंडाळणे आणि पाने पिवळी पडणे उपाय- इमिडाक्लोप्रिड 200 एसएल-थिएमेथॉक्झाम - अॅसेटामिप्रीड 20% एसपी
या समस्येचे उपाय
GJ दंतास्तु (क्लोथियनिडिन) 100 ग्रॅम
₹1299₹1875
धानुका - पेजर (500 ग्रॅम)
₹1100₹1505
पेजर (डायफेन्थ्यूरॉन 50% डब्लूपी) 1 किलो
₹2000₹2905
धनुका - अरेवा 500 ग्रॅम
₹620₹885
धानुका - पेजर - 250 ग्रॅम
₹590₹801
बॅमिरॉन (डायफेंथियुरॉन 50% डब्ल्यूपी ) 500 ग्रॅम
₹1050₹1225
दंतास्तु (क्लोथियनिडिन) 100 ग्रॅम
₹1299₹1875
युपीएल- उलाला (150 ग्रॅम)
₹1400₹1935
युपीएल- उलाला - 30 ग्रॅम
₹300₹405
धनुका - अरेवा - 1 किग्रॅ
₹1060₹1601
धानुका - अरेवा - 500 ग्रॅम
₹620₹885
टोकन 20 एसजी ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 50 ग्रॅम
₹400₹452
युपीएल - उलाला - 30 ग्रॅम
₹300₹405
धानुका - अरेवा - 250 ग्रॅम
₹340₹467
टोकन 20 एसजी ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 50 ग्रॅम
₹400₹452
युपीएल- उलाला - 60 मिली
₹575₹780
माणिक (100 ग्रॅम)
₹195₹235
युपीएल -लान्सर गोल्ड - 500 ग्रॅम
₹432₹523
युपीएल- उलाला (60 ग्रॅम)
₹575₹780
धानुका - पेजर 250 ग्राम
₹600₹801
धानुका - पेजर - 250 ग्रॅम
₹590₹801
युपीएल- उलाला (150 ग्रॅम)
₹1400₹1713
धानुका अरेवा - 250 ग्रॅम
₹340₹467
धानुका - पेजर - 500 ग्रॅम
₹1050₹1505
धानुका - अरेवा - 250 ग्रॅम
₹340₹467
टाटा माणिक (अॅसेटामिप्रीड 20% SP) (100 ग्रॅम)
₹195₹235
धानुका- अरेवा - 100 ग्रॅम
₹155₹216
युपीएल- उलाला - 30 मिली
₹300₹405
बारिक्स मॅजिक स्टीकर क्रोमातिक सापळा- पिवळे शीट
₹220₹225