क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
पाने गुंडाळणे, कपाप्रमाणे होणे आणि पिवळी पडणे
दुय्यम लक्षणे – खालच्या बाजूला गुंडाळणे आणि पाने पिवळी पडणे उपाय- इमिडाक्लोप्रिड 200 एसएल-थिएमेथॉक्झाम - अॅसेटामिप्रीड 20% एसपी
या समस्येचे उपाय
युपीएल- उलाला (150 ग्रॅम)
₹1397₹1935
GJ दंतास्तु (क्लोथियनिडिन) 100 ग्रॅम
₹1299₹1875
टोकन 20 एसजी ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 50 ग्रॅम
₹400₹452
पेजर (डायफेन्थ्यूरॉन 50% डब्लूपी) 1 किलो
₹2000₹2905
प्रोन्टो (75 ग्रॅम)
₹360₹425
बॅमिरॉन (डायफेंथियुरॉन 50% डब्ल्यूपी ) 500 ग्रॅम
₹1050₹1225
धनुका - अरेवा 500 ग्रॅम
₹609₹885
धानुका - पेजर (500 ग्रॅम)
₹1100₹1505
धानुका - पेजर - 500 ग्रॅम
₹1050₹1505
धानुका - पेजर - 250 ग्रॅम
₹590₹801
धनुका - अरेवा - 1 किग्रॅ
₹1099₹1601
टोकन 20 एसजी ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 50 ग्रॅम
₹400₹452
बॅमिरॉन (डायफेंथियुरॉन 50% डब्ल्यूपी ) 250 ग्रॅम
₹550₹800
बारिक्स मॅजिक स्टीकर क्रोमातिक सापळा- पिवळे शीट
₹220₹225
युपीएल- उलाला (60 ग्रॅम)
₹579₹780
युपीएल- उलाला - 30 ग्रॅम
₹299₹405
युपीएल- उलाला (150 ग्रॅम)
₹1397₹1713
धानुका - अरेवा - 250 ग्रॅम
₹339₹467
माणिक (100 ग्रॅम)
₹195₹235
धानुका - अरेवा - 250 ग्रॅम
₹339₹467
धानुका - अरेवा - 500 ग्रॅम
₹609₹885
माणिक (100 ग्रॅम)
₹195₹205
टाटा माणिक (अॅसेटामिप्रीड 20% SP) (100 ग्रॅम)
₹195₹235
धानुका - पेजर - 250 ग्रॅम
₹590₹801
धानुका- अरेवा - 100 ग्रॅम
₹159₹216
युपीएल -लान्सर गोल्ड - 500 ग्रॅम
₹432₹523
युपीएल- उलाला - 60 मिली
₹579₹780
धानुका अरेवा - 250 ग्रॅम
₹339₹467
युपीएल - उलाला - 30 ग्रॅम
₹299₹405
युपीएल- उलाला - 30 मिली
₹299₹405
दंतास्तु (क्लोथियनिडिन) 100 ग्रॅम
₹1299₹1875