क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
पाने गुंडाळणे आणि जाळे तयार होणे
दुय्यम लक्षणे- पानाच्या खालच्या बाजूला बारीक जाळी. उपाय - डायकोफॉल 25 ईसी; स्पायरोमेसिफेन; प्रोपरगाईट 57% ईसी.