AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
पाने कपाप्रमाणे होणे आणि गुंडाळली जाणे
पाने कपाप्रमाणे होणे आणि गुंडाळली जाणे
दुय्यम लक्षणे- खालच्या बाजूने पाने गुंडाळणे आणि चंदेरी पाने उपाय – स्पिनोसॅड ४५ एससी ७ मिली प्रती/पंप.
या समस्येचे उपाय