पाने कपाप्रमाणे होणे आणि गुंडाळली जाणे
दुय्यम लक्षणे- खालच्या बाजूने पाने गुंडाळणे आणि चंदेरी पाने उपाय – स्पिनोसॅड ४५ एससी ७ मिली प्रती/पंप.
या समस्येचे उपाय
पेजर (डायफेन्थ्यूरॉन 50% डब्लूपी) 1 किलो
₹2000₹2905
बॅमिरॉन (डायफेंथियुरॉन 50% डब्ल्यूपी ) 500 ग्रॅम
₹1050₹1225
धानुका - पेजर - 500 ग्रॅम
₹1050₹1505
धानुका - पेजर (500 ग्रॅम)
₹1100₹1505
टोकन 20 एसजी ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 50 ग्रॅम
₹400₹452
टोकन 20 एसजी ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 50 ग्रॅम
₹400₹452
बॅमिरॉन (डायफेंथियुरॉन 50% डब्ल्यूपी ) 250 ग्रॅम
₹550₹800
प्रोन्टो (75 ग्रॅम)
₹360₹425
धानुका - पेजर - 250 ग्रॅम
₹590₹801
युपीएल- उलाला (150 ग्रॅम)
₹1347₹1713
डाऊ डेलिगेट (स्पिनेटोराम 11.7% SC) 100 मि.ली.
₹1099₹1227
युपीएल- उलाला (150 ग्रॅम)
₹1347₹1935
युपीएल - उलाला - 30 ग्रॅम
₹299₹405
बारिक्स मॅजिक स्टीकर क्रोमातिक सापळा- निळे शीट
₹220₹225
धानुका - अरेवा - 250 ग्रॅम
₹339₹467
युपीएल- उलाला - 30 मिली
₹299₹405
GJ दंतास्तु (क्लोथियनिडिन) 100 ग्रॅम
₹1299₹1875
युपीएल- उलाला - 30 ग्रॅम
₹299₹405
युपीएल- उलाला (60 ग्रॅम)
₹579₹780
धानुका - पेजर - 250 ग्रॅम
₹590₹826
युपीएल- उलाला - 60 मिली
₹579₹780
डाऊ डेलिगेट (स्पिनेटोराम 11.7% SC) 100 मि.ली.
₹1099₹1227
दंतास्तु (क्लोथियनिडिन) 100 ग्रॅम
₹1299₹1875
युपीएल -लान्सर गोल्ड - 500 ग्रॅम
₹432₹523