क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
पाने कपाप्रमाणे होणे आणि गुंडाळली जाणे
दुय्यम लक्षणे- खालच्या बाजूने पाने गुंडाळणे आणि चंदेरी पाने उपाय – स्पिनोसॅड ४५ एससी ७ मिली प्रती/पंप.
या समस्येचे उपाय
प्रोन्टो (75 ग्रॅम)
₹360₹425
टोकन 20 एसजी ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 50 ग्रॅम
₹400₹452
बॅमिरॉन (डायफेंथियुरॉन 50% डब्ल्यूपी ) 500 ग्रॅम
₹1050₹1225
पेजर (डायफेन्थ्यूरॉन 50% डब्लूपी) 1 किलो
₹2000₹2905
धानुका - पेजर - 500 ग्रॅम
₹1050₹1505
धानुका - पेजर - 250 ग्रॅम
₹590₹801
धानुका - पेजर (500 ग्रॅम)
₹1100₹1505
डाऊ डेलिगेट (स्पिनेटोराम 11.7% SC) 100 मि.ली.
₹1175₹1227
टोकन 20 एसजी ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 50 ग्रॅम
₹400₹452
युपीएल- उलाला (150 ग्रॅम)
₹1397₹1713
युपीएल- उलाला (150 ग्रॅम)
₹1397₹1935
बॅमिरॉन (डायफेंथियुरॉन 50% डब्ल्यूपी ) 250 ग्रॅम
₹550₹800
युपीएल- उलाला (60 ग्रॅम)
₹579₹780
युपीएल- उलाला - 30 ग्रॅम
₹299₹405
डाऊ डेलिगेट (स्पिनेटोराम 11.7% SC) 100 मि.ली.
₹1175₹1227
युपीएल - उलाला - 30 ग्रॅम
₹299₹405
धानुका - अरेवा - 250 ग्रॅम
₹339₹467
धानुका - पेजर - 250 ग्रॅम
₹590₹801
युपीएल- उलाला - 30 मिली
₹299₹405
बारिक्स मॅजिक स्टीकर क्रोमातिक सापळा- निळे शीट
₹220₹225
युपीएल -लान्सर गोल्ड - 500 ग्रॅम
₹432₹523
युपीएल- उलाला - 60 मिली
₹579₹780
GJ दंतास्तु (क्लोथियनिडिन) 100 ग्रॅम
₹1299₹1875
दंतास्तु (क्लोथियनिडिन) 100 ग्रॅम
₹1299₹1875