पाने कपाप्रमाणे होणे आणि गुंडाळली जाणे
दुय्यम लक्षणे- खालच्या बाजूने पाने गुंडाळणे आणि चंदेरी पाने उपाय – स्पिनोसॅड ४५ एससी ७ मिली प्रती/पंप.
या समस्येचे उपाय
MH दंतास्तु (क्लोथियनिडिन) 100 ग्रॅम
₹1299₹1480
प्रोन्टो (इमिडाक्लोप्रीड 70 WG )75 ग्रॅम
₹360₹425
युपीएल- उलाला - 30 ग्रॅम
₹289₹405
टोकन ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 50 ग्रॅम
₹400₹452
GJ दंतास्तु (क्लोथियनिडिन) 100 ग्रॅम
₹1299₹1875
धानुका - पेजर (250 ग्रॅम)
₹590₹801
बारिक्स मॅजिक स्टीकर क्रोमातिक सापळा- निळे शीट
₹220₹225
युपीएल- उलाला - 30 ग्रॅम
₹289₹405
युपीएल- उलाला - 60 ग्रॅम
₹559₹780
धानुका - पेजर (500 ग्रॅम)
₹1050₹1505
टोकन ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 50 ग्रॅम
₹400₹452
RJ दंतास्तु (क्लोथियनिडिन) 100 ग्रॅम
₹1299₹1875
युपीएल- उलाला - 30 ग्रॅम
₹289₹405
धानुका - पेजर (250 ग्रॅम)
₹590₹876
बॅमिरॉन (डायफेंथियुरॉन 50% डब्ल्यूपी ) 500 ग्रॅम
₹1050₹1225
धानुका - पेजर (500 ग्रॅम)
₹1100₹1505
युपीएल- उलाला - 150 ग्रॅम
₹1347₹1713
युपीएल- उलाला - 150 ग्रॅम
₹1347₹1935
धानुका - पेजर 1 किग्रॅ
₹2000₹2905
युपीएल- उलाला - 60 ग्रॅम
₹559₹780
युपीएल -लान्सर गोल्ड - 500 ग्रॅम
₹432₹523
डाऊ डेलिगेट (स्पिनेटोराम 11.7% SC) 100 मि.ली.
₹1099₹1355