क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
पानावरील पांढरे डाग
दुय्यम लक्षणे-पानावर वेड्यावाकड्या रेषा ; रेषा आलेली पाने मरणे. उपाय: पिवळा चिकट सापळा वापरा.