पानावरील पांढरे डाग
पानावरील पांढरे डाग
दुय्यम लक्षणे-पानावर वेड्यावाकड्या रेषा ; रेषा आलेली पाने मरणे. उपाय: पिवळा चिकट सापळा वापरा.