AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
पांढरा मेणासारखा थर
पांढरा मेणासारखा थर
संसर्गामुळे नवीन पाने पिवळी पडतात आणि गुंडाळली जातात, झाडाची वाढ खुंटते आणि लवकर बोंडे गळतात. रस शोषताना, कीटक मधाचा स्त्राव सोडतात आणि त्यामुळे पाने आणि पेशी चिकट होतात. झाडे विकृत होतात, झुडूप तयार होतात, पानांवर सुरकुत्या पडतात आणि/किंवा गुंडाळतात गुच्छ असलेली पाने आणि खुंटलेली झाडे गंभीर प्रकरणांमध्ये पूर्णपणे सुकतात.