पांढरा मेणासारखा थर
पांढरा मेणासारखा थर
दुय्यम लक्षणे- पाने आणि फळांवर पिठ्या ढेकणाचा प्रादुर्भाव; फळांवर पांढरा मेणचट थर स्टिकर बरोबर कीटकनाशक फवारा आणि शेताच्या सीमा स्वच्छ करा