AgroStar
तपकिरी ठिपके
तपकिरी ठिपके
पानांवर काळे ते तपकिरी छोटे ठिपके;पिवळेपणा. उपाय: कार्बेनडाझिम २० ग्रॅम/प्रती पंप फवारणी करा.
या समस्येचे उपाय