क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
तपकिरी ठिपके
पानांवर काळे ते तपकिरी छोटे ठिपके;पिवळेपणा. उपाय: कार्बेनडाझिम २० ग्रॅम/प्रती पंप फवारणी करा.
या समस्येचे उपाय