क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
ठिपके आणि जाळी येणे
दुय्यम लक्षणे - पानांच्या खालच्या बाजूला नाजूक जाळे आणि वरच्या भागावर वेगवेगळ्या रंगाचे ठिपके. उपाय - सल्फर @ २५ ग्रॅम/प्रती पंप.
या समस्येचे उपाय