AgroStar
ठिपके आणि जाळी येणे
ठिपके आणि जाळी येणे
दुय्यम लक्षणे - पानांच्या खालच्या बाजूला नाजूक जाळे आणि वरच्या भागावर वेगवेगळ्या रंगाचे ठिपके. उपाय - सल्फर @ २५ ग्रॅम/प्रती पंप.
या समस्येचे उपाय