AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
खुरटे रोप आणि मुळांवर गाठी
खुरटे रोप आणि मुळांवर गाठी
सामान्य लक्षणांमध्ये वाढ खुंटणे, पिवळी पाने, रोपे मर आणि ताणाची लक्षणे यांचा समावेश होतो.