क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
खुरटे रोप आणि मुळांवर गाठी
दुय्यम लक्षणे- खुरटी वाढ; मुळांवर गाठी; एक पीक पद्धत वापरू नका